Beste leden van RST

Zondag 15 maart zijn er door de Nederlandse Overheid nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met de verspreiding van het coronavirus.

Hoe gaan wij als RST hier mee om?

Zoals wij al hebben aangegeven in onze vorige nieuwsbrief volgen wij de aanbevelingen van het NOC*NSF. Concreet betekent ditdat alle genomen maatregelen worden verlengdtot en met 6 april. De maatregelen zijn:

• Alle activiteiten (trainingen, clinics, ALV) van RST worden afgelast tot en met in ieder geval 6 april;

• Het bestuur jullie vraagt om alle vormen van sociaal contact te vermijden. Dus ook geen oproepen doen via de sociale media kanalen van RST om gezamenlijk te trainen.

Verder willen wij jullie nog wijzen op een artikel van Runnersworld waarin wordt uitgelegd wat hardlopen kan doen met je immuunsysteem. Ook worden hier enkele tips gegeven hoe je hiermee om kunt gaan.

www.runnersworld.com/nl

Hoe zijn wij tot dit besluit gekomen?

Zoals eerder gecommuniceerd volgen wij de adviezen op van het NOC*NSF. Deze adviseert:

NOC*NSF adviseert haar leden om alle clubbijeenkomsten – waaronder sportwedstrijden – tot en met 6 april af te gelasten. Daarnaast roepen we op om alle trainingslocaties voor topsporters voor dezelfde periode te sluiten.

Donderdagmiddag 12 maart heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. In het kort komen die er op neer dat wat begin van de week het advies was voor Noord-Brabant, nu voor heel Nederland geldt en tot en met 6 april.

Vandaar dat NOC*NSF opnieuw, en nu voor heel Nederland met klem adviseert alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval tot en met 6 april.

Ook sociale contacten sterk verminderen

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.

We begrijpen dat dit voor iedereen zeer vervelend is, maar wij denken dat dit de enige juiste beslissing is.

Het bestuur van RST