Beste leden van RST

Dinsdag 31 maart zijn er door de Nederlandse Overheid nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met de verspreiding van het coronavirus.
Hoe gaan wij als RST hier mee om?

Het bestuur van RST heeft besloten dat:
De eerder genomen maatregel om de trainingen van RST af te lasten t/m in ieder geval 6 april wordt verlengd t/m in ieder geval 28 april;
De ALV zal in niet voor 1 juni plaatsvinden.

Bommelasloop
In de lijn van het RIVM heeft de Bommelascommissie heeft besloten dat de Bommelasloop van zondag 17 mei NIET door gaat. Er zal geen alternatieve datum worden gezocht. Wij staan als bestuur volledig achter dit besluit.

Clinics
Hardlopen
De hardloopclinic zal na de zomervakantie weer opgestart worden. Dit zal in september zijn. De Grande-Finale zal dan plaatsvinden bij de Bommelasloop van November.
Nordic walking
De clinic van de Nordic wordt in ieder geval tot en met 28 april gestopt. Daarna zal in overleg met de trainers en het bestuur worden bekeken hoe de clinic kan worden hervat.

Verder vraagt het bestuur jullie nogmaals met klem om alle vormen van sociaal contact te vermijden. Dus ook geen oproepen doen via de sociale media kanalen van RST om gezamenlijk te trainen.

Hoe zijn wij tot dit besluit gekomen
Zoals eerder aangegeven volgt RST op advies van het NCS de aanbevelingen op van het NOC*NSF. Deze schrijft op de website:
NOC*NSF wijst de sport in Nederland er op dat het t/m 28 april verboden is sportclubs open te houden.

Geen sportevenementen en clubbijeenkomsten
De Nederlandse regering heeft op 31 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verlengd. Voor de sport betekent dit dat alle sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden zeker tot en met 28 april gesloten zullen blijven. In ieder geval tot en met 28 april blijft het ook verboden om bijeenkomsten te organiseren. Het verbod op het houden van evenementen waarvoor een vergunning verplicht is blijft gehandhaafd tot de eerder gekozen datum van 1 juni.

We begrijpen dat dit voor iedereen zeer vervelend is, maar wij denken dat dit de enige juiste beslissing is.

Samen zullen we deze crisis doorkomen. Pas goed op jezelf en een beetje op elkaar.

Het bestuur van RST