RST in Lockdown

Het gaat in Nederland helaas niet goed met de bestrijding van het corona virus en daarom zijn er nieuwe vergaande maatregelen afgekondigd. Voor de sport betekend dit dat er maximaal met 4 personen op 1.5 meter afstand mag worden gesport.

Voor Rekreatie Sport Twente betekend dit het volgende:
Alle trainingen en activiteiten van RST worden per direct voor tenminste 4 weken stopgezet m.i.v. 13 oktober 2020.

Uiteraard vinden wij dit heel erg vervelend, maar wij volgen als bestuur het beleid van de overheid.
Wij vragen om niet onderling af te spreken om in grote groepen te gaan trainen.
Als je samen wilt trainen doe dit dan in kleine groepen van maximaal 4 personen en houd 1,5 meter afstand!
Alleen samen krijgen we corona onder controle!
Let goed op jezelf en elkaar en blijf gezond.
Het bestuur van RST

Corona is nog niet klaar met ons

Het kabinet heeft maandagavond 28-09-2020 de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aangescherpt.
Het bestuur van RST wil jullie daarom het volgende vragen:

Basisregels
Heb je klachten, blijf thuis
Nies in je elleboog
Hou voor, tijdens en na het sporten zoveel als mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar
Kom maximaal 15 minuten voor aanvang van een training naar de trainingslocatie
Blijf na afloop van de training niet langer hangen dan strikt noodzakelijk

Zaterdag training Buurserzand
Bij het koffiedrinken op de Camping mogen maximaal 30 personen tegelijk binnen zijn, mits de basisregels in acht worden genomen.
Voor de overige personen is er buiten gelegenheid om te zitten of staan
Maximaal 3 personen aan de bar! Alleen voor het bestellen dus, dan een plek zoeken. De rest wacht op gepaste afstand, eventueel buiten
Zorg dat er voldoende loopruimte is voor jezelf en voor een ander

**VERDER!!!! Heel belangrijk!**
Camping Twente heeft een lijst nodig van iedereen die komt koffiedrinken. Er zal bij de camping een lijst beschikbaar zijn waarop wij jullie verzoeken om je naam te noteren.

Woensdag training op UTrack
Buiten de genoemde basisregels zijn er geen aanvullende maatregelen nodig

Dinsdag bootcamp
Buiten de genoemde basisregels zijn er geen aanvullende maatregelen nodig

Woensdag zaaltraining
Door de beheerder van de zaal (Sportaal) is het volgende aangegeven:

corona

 

Uiteraard snappen wij dat dit allemaal vervelend is, maar laten we vooral positief blijven. We kunnen gewoon blijven sporten.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Het bestuur van RST

Rekreatie Sport Twente heeft vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus besloten de inschrijving van de Bommelasloop die gepland was op 17 mei 2020 te stoppen. Hopelijk mogen wij u weer ontvangen op 15 november voor de volgende Bommelasloop. Wij rekenen op uw begrip voor deze beslissing.

Beste leden van RST

Zondag 15 maart zijn er door de Nederlandse Overheid nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met de verspreiding van het coronavirus.

Hoe gaan wij als RST hier mee om?

Zoals wij al hebben aangegeven in onze vorige nieuwsbrief volgen wij de aanbevelingen van het NOC*NSF. Concreet betekent ditdat alle genomen maatregelen worden verlengdtot en met 6 april. De maatregelen zijn:

• Alle activiteiten (trainingen, clinics, ALV) van RST worden afgelast tot en met in ieder geval 6 april;

• Het bestuur jullie vraagt om alle vormen van sociaal contact te vermijden. Dus ook geen oproepen doen via de sociale media kanalen van RST om gezamenlijk te trainen.

Verder willen wij jullie nog wijzen op een artikel van Runnersworld waarin wordt uitgelegd wat hardlopen kan doen met je immuunsysteem. Ook worden hier enkele tips gegeven hoe je hiermee om kunt gaan.

www.runnersworld.com/nl

Hoe zijn wij tot dit besluit gekomen?

Zoals eerder gecommuniceerd volgen wij de adviezen op van het NOC*NSF. Deze adviseert:

NOC*NSF adviseert haar leden om alle clubbijeenkomsten – waaronder sportwedstrijden – tot en met 6 april af te gelasten. Daarnaast roepen we op om alle trainingslocaties voor topsporters voor dezelfde periode te sluiten.

Donderdagmiddag 12 maart heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. In het kort komen die er op neer dat wat begin van de week het advies was voor Noord-Brabant, nu voor heel Nederland geldt en tot en met 6 april.

Vandaar dat NOC*NSF opnieuw, en nu voor heel Nederland met klem adviseert alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval tot en met 6 april.

Ook sociale contacten sterk verminderen

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.

We begrijpen dat dit voor iedereen zeer vervelend is, maar wij denken dat dit de enige juiste beslissing is.

Het bestuur van RST