Rekreatie Sport Twente is weer gestart met trainen maar je kunt niet zomaar mee komen trainen. Om alles veilig en corona proof te laten verlopen zijn er een aantal afspraken waar aan we ons moeten houden.
Via een mailing aan de geregistreerde leden is bekend gemaakt dat de trainingen geregeld worden via de Socie App die je kan installeren op je smartphone.
Ondanks een aantal kleine opstart probleempjes gaat het nu heel goed. De meeste leden hebben de Socie App inmiddels geïnstalleerd en in gebruik genomen. Het bestuur is trots op de flexibiliteit van de leden. De snelheid waarmee dit is opgepakt is fantastisch!.

Aanmelden voor een training kan uitsluitend via de Socie App.
Ben je niet aangemeld dan kan je niet trainen.

Heb je jezelf aangemeld en kun je toch niet, meld je dan ook af via de app dan staan de trainers en de andere sporters niet onnodig te wachten. Veel plezier met het trainen.
Bestuur RST.

 

Beste leden van RST

Dinsdag 31 maart zijn er door de Nederlandse Overheid nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met de verspreiding van het coronavirus.
Hoe gaan wij als RST hier mee om?

Het bestuur van RST heeft besloten dat:
De eerder genomen maatregel om de trainingen van RST af te lasten t/m in ieder geval 6 april wordt verlengd t/m in ieder geval 28 april;
De ALV zal in niet voor 1 juni plaatsvinden.

Bommelasloop
In de lijn van het RIVM heeft de Bommelascommissie heeft besloten dat de Bommelasloop van zondag 17 mei NIET door gaat. Er zal geen alternatieve datum worden gezocht. Wij staan als bestuur volledig achter dit besluit.

Clinics
Hardlopen
De hardloopclinic zal na de zomervakantie weer opgestart worden. Dit zal in september zijn. De Grande-Finale zal dan plaatsvinden bij de Bommelasloop van November.
Nordic walking
De clinic van de Nordic wordt in ieder geval tot en met 28 april gestopt. Daarna zal in overleg met de trainers en het bestuur worden bekeken hoe de clinic kan worden hervat.

Verder vraagt het bestuur jullie nogmaals met klem om alle vormen van sociaal contact te vermijden. Dus ook geen oproepen doen via de sociale media kanalen van RST om gezamenlijk te trainen.

Hoe zijn wij tot dit besluit gekomen
Zoals eerder aangegeven volgt RST op advies van het NCS de aanbevelingen op van het NOC*NSF. Deze schrijft op de website:
NOC*NSF wijst de sport in Nederland er op dat het t/m 28 april verboden is sportclubs open te houden.

Geen sportevenementen en clubbijeenkomsten
De Nederlandse regering heeft op 31 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verlengd. Voor de sport betekent dit dat alle sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden zeker tot en met 28 april gesloten zullen blijven. In ieder geval tot en met 28 april blijft het ook verboden om bijeenkomsten te organiseren. Het verbod op het houden van evenementen waarvoor een vergunning verplicht is blijft gehandhaafd tot de eerder gekozen datum van 1 juni.

We begrijpen dat dit voor iedereen zeer vervelend is, maar wij denken dat dit de enige juiste beslissing is.

Samen zullen we deze crisis doorkomen. Pas goed op jezelf en een beetje op elkaar.

Het bestuur van RST

Rekreatie Sport Twente heeft vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus besloten de inschrijving van de Bommelasloop die gepland was op 17 mei 2020 te stoppen. Hopelijk mogen wij u weer ontvangen op 15 november voor de volgende Bommelasloop. Wij rekenen op uw begrip voor deze beslissing.

Beste leden van RST

Zondag 15 maart zijn er door de Nederlandse Overheid nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met de verspreiding van het coronavirus.

Hoe gaan wij als RST hier mee om?

Zoals wij al hebben aangegeven in onze vorige nieuwsbrief volgen wij de aanbevelingen van het NOC*NSF. Concreet betekent ditdat alle genomen maatregelen worden verlengdtot en met 6 april. De maatregelen zijn:

• Alle activiteiten (trainingen, clinics, ALV) van RST worden afgelast tot en met in ieder geval 6 april;

• Het bestuur jullie vraagt om alle vormen van sociaal contact te vermijden. Dus ook geen oproepen doen via de sociale media kanalen van RST om gezamenlijk te trainen.

Verder willen wij jullie nog wijzen op een artikel van Runnersworld waarin wordt uitgelegd wat hardlopen kan doen met je immuunsysteem. Ook worden hier enkele tips gegeven hoe je hiermee om kunt gaan.

www.runnersworld.com/nl

Hoe zijn wij tot dit besluit gekomen?

Zoals eerder gecommuniceerd volgen wij de adviezen op van het NOC*NSF. Deze adviseert:

NOC*NSF adviseert haar leden om alle clubbijeenkomsten – waaronder sportwedstrijden – tot en met 6 april af te gelasten. Daarnaast roepen we op om alle trainingslocaties voor topsporters voor dezelfde periode te sluiten.

Donderdagmiddag 12 maart heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. In het kort komen die er op neer dat wat begin van de week het advies was voor Noord-Brabant, nu voor heel Nederland geldt en tot en met 6 april.

Vandaar dat NOC*NSF opnieuw, en nu voor heel Nederland met klem adviseert alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval tot en met 6 april.

Ook sociale contacten sterk verminderen

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.

We begrijpen dat dit voor iedereen zeer vervelend is, maar wij denken dat dit de enige juiste beslissing is.

Het bestuur van RST