RST Lockdown blijft voorlopig

Op dit moment hoort Twente bij de meest door Corona getroffen gebieden van Nederland. De maatregelen zijn met ingang van afgelopen woensdagavond verzwaard en een regionale Lockdown hangt ons boven het hoofd. Het zal dan ook niet verbazen dat de activiteiten van RST die waren stopgezet, voorlopig nog niet zullen worden opgestart. In de vorige nieuwsbrief noemden wij een periode van 4 weken, maar zoals het er nu uitziet zal dit waarschijnlijk nog wat langer zijn.
Hier en daar horen wij wat kritische geluiden over het feit dat RST in een volledige lockdown is gegaan. Er waren immers toch nog wel wat mogelijkheden om in kleinere groepen te sporten. Graag willen wij dan ook uitleggen waarom wij als bestuur deze keuze gemaakt hebben.

Het uitgangspunt voor het vertalen wat de maatregelen voor ons als RST betekenen zijn:

  • De maatregelen afgekondigd door de overheid
  • De vertaling hiervan naar een verantwoord sportprotocol door het NOCNSF
  • Eventuele extra lokale beperkingen vanuit de veiligheid regio Twente (via Sportaal)
  • Overleg met trainers over de (on)mogelijkheden

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het niet alleen gaat om sport gerelateerde maatregelen, maar ook de algemene maatregelen zoals:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis
  • Maak in Nederland alleen noodzakelijke reizen

Daarboven op de voor ons meest beperkende maatregel met betrekking tot sport:

  • Sport met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand

Verder benadrukte premier Mark Rutte om niet bewust de grenzen van het beleid op te zoeken. Al deze afwegingen hebben wij meegenomen in ons besluit.
Wij begrijpen uiteraard dat het vervelend is dat we niet samen onze sport kunnen uitvoeren, maar op dit moment is de situatie zoals deze is en wordt van ons allen een inspanning gevraagd om Corona onder controle te krijgen.
Zodra de controle er is en er een versoepeling wordt afgekondigd die ons de mogelijkheid biedt om weer samen te kunnen sporten, zullen wij een nieuwe afweging maken en jullie hiervan op de hoogte brengen.
Tot die tijd, pas goed op jezelf en elkaar en blijf gezond.
Het bestuur van RST

RST in Lockdown

Het gaat in Nederland helaas niet goed met de bestrijding van het corona virus en daarom zijn er nieuwe vergaande maatregelen afgekondigd. Voor de sport betekend dit dat er maximaal met 4 personen op 1.5 meter afstand mag worden gesport.

Voor Rekreatie Sport Twente betekend dit het volgende:
Alle trainingen en activiteiten van RST worden per direct voor tenminste 4 weken stopgezet m.i.v. 13 oktober 2020.

Uiteraard vinden wij dit heel erg vervelend, maar wij volgen als bestuur het beleid van de overheid.
Wij vragen om niet onderling af te spreken om in grote groepen te gaan trainen.
Als je samen wilt trainen doe dit dan in kleine groepen van maximaal 4 personen en houd 1,5 meter afstand!
Alleen samen krijgen we corona onder controle!
Let goed op jezelf en elkaar en blijf gezond.
Het bestuur van RST

Corona is nog niet klaar met ons

Het kabinet heeft maandagavond 28-09-2020 de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aangescherpt.
Het bestuur van RST wil jullie daarom het volgende vragen:

Basisregels
Heb je klachten, blijf thuis
Nies in je elleboog
Hou voor, tijdens en na het sporten zoveel als mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar
Kom maximaal 15 minuten voor aanvang van een training naar de trainingslocatie
Blijf na afloop van de training niet langer hangen dan strikt noodzakelijk

Zaterdag training Buurserzand
Bij het koffiedrinken op de Camping mogen maximaal 30 personen tegelijk binnen zijn, mits de basisregels in acht worden genomen.
Voor de overige personen is er buiten gelegenheid om te zitten of staan
Maximaal 3 personen aan de bar! Alleen voor het bestellen dus, dan een plek zoeken. De rest wacht op gepaste afstand, eventueel buiten
Zorg dat er voldoende loopruimte is voor jezelf en voor een ander

**VERDER!!!! Heel belangrijk!**
Camping Twente heeft een lijst nodig van iedereen die komt koffiedrinken. Er zal bij de camping een lijst beschikbaar zijn waarop wij jullie verzoeken om je naam te noteren.

Woensdag training op UTrack
Buiten de genoemde basisregels zijn er geen aanvullende maatregelen nodig

Dinsdag bootcamp
Buiten de genoemde basisregels zijn er geen aanvullende maatregelen nodig

Woensdag zaaltraining
Door de beheerder van de zaal (Sportaal) is het volgende aangegeven:

corona

 

Uiteraard snappen wij dat dit allemaal vervelend is, maar laten we vooral positief blijven. We kunnen gewoon blijven sporten.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Het bestuur van RST

Versoepeling maatregelen.

Ondanks dat 1,5 meter afstand altijd de norm is heeft de Nederlandse regering op 24 juni aangekondigd dat per 1 juli alle sportaccommodaties weer open mogen en dat ook senioren onderling tijdens het sporten geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden. Concreet voor RST betekent dit:

Vanaf zaterdag 4 juli starten en finishen de trainingen van RST weer normaal bij Camping Twente.
Voor en na de training moet wel 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden.
Denk hier aan bij het verzamelen vóór en het koffie drinken na de training!
En: heel goed nieuws voor onze zaalsporters: de zaaltraining van RST kan na de zomervakantie weer opgestart worden! Al met al is dit allemaal erg goed nieuws en kunnen we onze sport weer “normaal” uitvoeren.