RST Lockdown blijft voorlopig

Op dit moment hoort Twente bij de meest door Corona getroffen gebieden van Nederland. De maatregelen zijn met ingang van afgelopen woensdagavond verzwaard en een regionale Lockdown hangt ons boven het hoofd. Het zal dan ook niet verbazen dat de activiteiten van RST die waren stopgezet, voorlopig nog niet zullen worden opgestart. In de vorige nieuwsbrief noemden wij een periode van 4 weken, maar zoals het er nu uitziet zal dit waarschijnlijk nog wat langer zijn.
Hier en daar horen wij wat kritische geluiden over het feit dat RST in een volledige lockdown is gegaan. Er waren immers toch nog wel wat mogelijkheden om in kleinere groepen te sporten. Graag willen wij dan ook uitleggen waarom wij als bestuur deze keuze gemaakt hebben.

Het uitgangspunt voor het vertalen wat de maatregelen voor ons als RST betekenen zijn:

  • De maatregelen afgekondigd door de overheid
  • De vertaling hiervan naar een verantwoord sportprotocol door het NOCNSF
  • Eventuele extra lokale beperkingen vanuit de veiligheid regio Twente (via Sportaal)
  • Overleg met trainers over de (on)mogelijkheden

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het niet alleen gaat om sport gerelateerde maatregelen, maar ook de algemene maatregelen zoals:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis
  • Maak in Nederland alleen noodzakelijke reizen

Daarboven op de voor ons meest beperkende maatregel met betrekking tot sport:

  • Sport met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand

Verder benadrukte premier Mark Rutte om niet bewust de grenzen van het beleid op te zoeken. Al deze afwegingen hebben wij meegenomen in ons besluit.
Wij begrijpen uiteraard dat het vervelend is dat we niet samen onze sport kunnen uitvoeren, maar op dit moment is de situatie zoals deze is en wordt van ons allen een inspanning gevraagd om Corona onder controle te krijgen.
Zodra de controle er is en er een versoepeling wordt afgekondigd die ons de mogelijkheid biedt om weer samen te kunnen sporten, zullen wij een nieuwe afweging maken en jullie hiervan op de hoogte brengen.
Tot die tijd, pas goed op jezelf en elkaar en blijf gezond.
Het bestuur van RST