Trainen hervat op afspraak

De gemeente Enschede, Haaksbergen en de Universiteit Twente hebben R.S.T schriftelijk toestemming gegeven om de trainingen buiten te hervatten. De trainingen gaan geven binnen de geldende Coronarichtlijnen. Hieronder een overzicht per sporttak van hoe we het gaan doen, voor zover mogelijk.

Nordic Walking
Er mag weer genordict worden! De trainers hadden de plannen voor het veilig trainen binnen de geldende regels al klaarliggen en kunnen deze nu gaan gebruiken! Dit gaat via de Nordic-GroepsApp. Dus houd deze goed in de gaten!

Bootcamp
Ook kan er weer gebootcampt worden! Nico gaat dit veilig opstarten. Hij zal de bootcampers op de hoogte brengen.

Zaalsport
Helaas laten de huidige maatregelen het nog niet toe om binnen te sporten. Dus zaalsporters, houd je zelf nog even fit en duim voor een snelle start in de zaal!

Hardlopers
We mogen echt van start gaan. De problemen rond de buitensportlocaties die er waren zijn gelukkig opgelost. De trainingen zullen als volgt plaatsvinden:

DagStartplek trainingen

Blok

Van

Tot

woensdagavond

UT, parkeerplaats Spiegel

1

18.45

19.45

UT, parkeerplaats Spiegel

2

19.45

20.45

zaterdagmorgen

Buurserzand, parkeerplaats Molenbelt

1

8.45

9.45

Buurserzand, parkeerplaats Molenbelt

2

9.45

10.45

Startplek van de training woensdagavond:

We starten vanaf de parkeerplaats voor de Spiegel. Dit is direct bij de ingang van het UT-terrein aan de zijde van de Hengelosestraat, het ee R.S.T.e gebouw links.
Helaas is het nog niet mogelijk om op woensdagavond gebruik te maken van de atletiekbaan op de UT. De training zal daarom op of rondom de campus plaatsvinden.

Startplek van de training zaterdagochtend:

Op de zaterdagochtend starten we vanaf de parkeerplaats Molenbelt aan de Bommelaspad nabij infocentrum de Wakel, bij veel  R.S.T.-ers beter bekend als ‘de boswachter’.

Hoe gaan we de hardlooptrainingen vormgeven?
Er zal worden gewerkt met twee blokken (Blok 1 en 2) en drie trainers. Per blok zal een trainer aan vier leden training  geven. Elk lid is een kwartier voor aanvang van zijn of haar training aanwezig en meldt zich bij de daarvoor aangewezen persoon. Dit zal doorgaans Berend of Antoinette zijn. Zij zullen instructies geven en het lid een plek toewijzen voor de warming-up en zullen hem/haar ook toewijzen aan een trainer. Het lid zal gedurende een kwartier zelfstandig de warming-up doen. Vervolgens is het tijd voor de  training. Deze zal 45 minuten duren. De tweede blok is vergelijkbaar met de ee R.S.T.e, alleen de starttijd is 1 uur later. Zie bovenstaand schema. De training duurt dus voor alle leden in totaal 1 uur, inclusief de warming-up.

We moeten ons houden aan de Coronaregels en willen veilige trainingen voor iedereen verzorgen. Dit betekent concreet dat je niet wisselt tussen groepen tijdens een training, 1,5 meter afstand houdt van je mede-groepsleden (en erop aangesproken kunt worden) en na afloop van een training niet gezellig blijft kletsen maar direct weer weg moet gaan (helaas).

Hoe werkt het aanmelden voor een training?
Elk lid moet zich vooraf aanmelden via de Socie-app. Dit is dezelfde app die we gebruikt hebben voor de trainingen in 2020. Indien je de app hebt gewist, kun je hem uiteraard weer opnieuw installeren. Als je je wachtwoord niet meer weet, is er een wachtwoord hersteloptie. Het is wel belangrijk dat je inlogt onder het emailadres dat bekend is bij  R.S.T.. Mocht de installatie niet lukken, dan kun je appen met Mark Nijmeijer, 06-20819055. We hanteren de regel dat ieder lid kan meedoen tot het maximale aantal van 24 leden is bereikt. Dus meld je op tijd aan:

Deadline aanmelden via Socie-app:

TrainingDeadline
woensdagavonduiterlijk dinsdag 18.00 uur
zaterdagmorgenuiterlijk donderdag 18.00 uur

Mocht je na aanmelding onverhoopt toch verhinderd zijn, meld je dan tijdig weer af via de Socie-app, zodat een ander jouw plaats in kan nemen.

Wanneer gaan we starten?
We starten met de trainingen op woensdag 14 april a.s. De tussenliggende tijd hebben we nodig om de trainingen goed voor te bereiden.

Tot slot
Als coronawerkgroep van R.S.T. zijn we heel erg blij dat we in goed overleg met diverse instanties de trainingen kunnen hervatten. We zien elkaar binnenkort op de trainingen van onze mooie club. We hebben er heel veel zin in!
Coronawerkgroep R.S.T.