Goed nieuws

Wij hebben goed nieuws voor velen van jullie. We hebben groenlicht gekregen van de Universiteit Twente en Camping Twente om weer van hun accommodaties gebruik te mogen maken. Dit betekent dat de hardloop-, bootcamp- en Nordic walking-trainingen van woensdag 26 mei a.s. weer zijn zoals bijna vanouds. Voor de trainingen gelden nog wel de door de overheid opgelegde coronamaatregel van 1,5 meter afstand tot elkaar.

Dit betekent concreet:
Dinsdagen, gezamenlijke start bootcamp-training om 19:00 uur vanaf de Utrack (UT)
Woensdagen, gezamenlijke start hardloop-training om 19:00 uur vanaf de Utrack (UT)
Zaterdagen, gezamenlijke start hardloop-en Nordic walking-training om 9:00 uur vanaf Camping Twente.
Na afloop is de camping open voor een kop koffie o.i.d.

Helaas moeten de zaalsporters nog wat langer geduld hebben, maar het dalende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames geven hoop.

Wij wensen jullie als coronawerkgroep veel plezier en gezelligheid bij het trainen.

Coronawerkgroep RST

Trainen hervat op afspraak

De gemeente Enschede, Haaksbergen en de Universiteit Twente hebben R.S.T schriftelijk toestemming gegeven om de trainingen buiten te hervatten. De trainingen gaan geven binnen de geldende Coronarichtlijnen. Hieronder een overzicht per sporttak van hoe we het gaan doen, voor zover mogelijk.

Nordic Walking
Er mag weer genordict worden! De trainers hadden de plannen voor het veilig trainen binnen de geldende regels al klaarliggen en kunnen deze nu gaan gebruiken! Dit gaat via de Nordic-GroepsApp. Dus houd deze goed in de gaten!

Bootcamp
Ook kan er weer gebootcampt worden! Nico gaat dit veilig opstarten. Hij zal de bootcampers op de hoogte brengen.

Zaalsport
Helaas laten de huidige maatregelen het nog niet toe om binnen te sporten. Dus zaalsporters, houd je zelf nog even fit en duim voor een snelle start in de zaal!

Hardlopers
We mogen echt van start gaan. De problemen rond de buitensportlocaties die er waren zijn gelukkig opgelost. De trainingen zullen als volgt plaatsvinden:

DagStartplek trainingen

Blok

Van

Tot

woensdagavond

UT, parkeerplaats Spiegel

1

18.45

19.45

UT, parkeerplaats Spiegel

2

19.45

20.45

zaterdagmorgen

Buurserzand, parkeerplaats Molenbelt

1

8.45

9.45

Buurserzand, parkeerplaats Molenbelt

2

9.45

10.45

Startplek van de training woensdagavond:

We starten vanaf de parkeerplaats voor de Spiegel. Dit is direct bij de ingang van het UT-terrein aan de zijde van de Hengelosestraat, het ee R.S.T.e gebouw links.
Helaas is het nog niet mogelijk om op woensdagavond gebruik te maken van de atletiekbaan op de UT. De training zal daarom op of rondom de campus plaatsvinden.

Startplek van de training zaterdagochtend:

Op de zaterdagochtend starten we vanaf de parkeerplaats Molenbelt aan de Bommelaspad nabij infocentrum de Wakel, bij veel  R.S.T.-ers beter bekend als ‘de boswachter’.

Hoe gaan we de hardlooptrainingen vormgeven?
Er zal worden gewerkt met twee blokken (Blok 1 en 2) en drie trainers. Per blok zal een trainer aan vier leden training  geven. Elk lid is een kwartier voor aanvang van zijn of haar training aanwezig en meldt zich bij de daarvoor aangewezen persoon. Dit zal doorgaans Berend of Antoinette zijn. Zij zullen instructies geven en het lid een plek toewijzen voor de warming-up en zullen hem/haar ook toewijzen aan een trainer. Het lid zal gedurende een kwartier zelfstandig de warming-up doen. Vervolgens is het tijd voor de  training. Deze zal 45 minuten duren. De tweede blok is vergelijkbaar met de ee R.S.T.e, alleen de starttijd is 1 uur later. Zie bovenstaand schema. De training duurt dus voor alle leden in totaal 1 uur, inclusief de warming-up.

We moeten ons houden aan de Coronaregels en willen veilige trainingen voor iedereen verzorgen. Dit betekent concreet dat je niet wisselt tussen groepen tijdens een training, 1,5 meter afstand houdt van je mede-groepsleden (en erop aangesproken kunt worden) en na afloop van een training niet gezellig blijft kletsen maar direct weer weg moet gaan (helaas).

Hoe werkt het aanmelden voor een training?
Elk lid moet zich vooraf aanmelden via de Socie-app. Dit is dezelfde app die we gebruikt hebben voor de trainingen in 2020. Indien je de app hebt gewist, kun je hem uiteraard weer opnieuw installeren. Als je je wachtwoord niet meer weet, is er een wachtwoord hersteloptie. Het is wel belangrijk dat je inlogt onder het emailadres dat bekend is bij  R.S.T.. Mocht de installatie niet lukken, dan kun je appen met Mark Nijmeijer, 06-20819055. We hanteren de regel dat ieder lid kan meedoen tot het maximale aantal van 24 leden is bereikt. Dus meld je op tijd aan:

Deadline aanmelden via Socie-app:

TrainingDeadline
woensdagavonduiterlijk dinsdag 18.00 uur
zaterdagmorgenuiterlijk donderdag 18.00 uur

Mocht je na aanmelding onverhoopt toch verhinderd zijn, meld je dan tijdig weer af via de Socie-app, zodat een ander jouw plaats in kan nemen.

Wanneer gaan we starten?
We starten met de trainingen op woensdag 14 april a.s. De tussenliggende tijd hebben we nodig om de trainingen goed voor te bereiden.

Tot slot
Als coronawerkgroep van R.S.T. zijn we heel erg blij dat we in goed overleg met diverse instanties de trainingen kunnen hervatten. We zien elkaar binnenkort op de trainingen van onze mooie club. We hebben er heel veel zin in!
Coronawerkgroep R.S.T.

RST Lockdown blijft voorlopig

Op dit moment hoort Twente bij de meest door Corona getroffen gebieden van Nederland. De maatregelen zijn met ingang van afgelopen woensdagavond verzwaard en een regionale Lockdown hangt ons boven het hoofd. Het zal dan ook niet verbazen dat de activiteiten van RST die waren stopgezet, voorlopig nog niet zullen worden opgestart. In de vorige nieuwsbrief noemden wij een periode van 4 weken, maar zoals het er nu uitziet zal dit waarschijnlijk nog wat langer zijn.
Hier en daar horen wij wat kritische geluiden over het feit dat RST in een volledige lockdown is gegaan. Er waren immers toch nog wel wat mogelijkheden om in kleinere groepen te sporten. Graag willen wij dan ook uitleggen waarom wij als bestuur deze keuze gemaakt hebben.

Het uitgangspunt voor het vertalen wat de maatregelen voor ons als RST betekenen zijn:

  • De maatregelen afgekondigd door de overheid
  • De vertaling hiervan naar een verantwoord sportprotocol door het NOCNSF
  • Eventuele extra lokale beperkingen vanuit de veiligheid regio Twente (via Sportaal)
  • Overleg met trainers over de (on)mogelijkheden

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het niet alleen gaat om sport gerelateerde maatregelen, maar ook de algemene maatregelen zoals:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis
  • Maak in Nederland alleen noodzakelijke reizen

Daarboven op de voor ons meest beperkende maatregel met betrekking tot sport:

  • Sport met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand

Verder benadrukte premier Mark Rutte om niet bewust de grenzen van het beleid op te zoeken. Al deze afwegingen hebben wij meegenomen in ons besluit.
Wij begrijpen uiteraard dat het vervelend is dat we niet samen onze sport kunnen uitvoeren, maar op dit moment is de situatie zoals deze is en wordt van ons allen een inspanning gevraagd om Corona onder controle te krijgen.
Zodra de controle er is en er een versoepeling wordt afgekondigd die ons de mogelijkheid biedt om weer samen te kunnen sporten, zullen wij een nieuwe afweging maken en jullie hiervan op de hoogte brengen.
Tot die tijd, pas goed op jezelf en elkaar en blijf gezond.
Het bestuur van RST

RST in Lockdown

Het gaat in Nederland helaas niet goed met de bestrijding van het corona virus en daarom zijn er nieuwe vergaande maatregelen afgekondigd. Voor de sport betekend dit dat er maximaal met 4 personen op 1.5 meter afstand mag worden gesport.

Voor Rekreatie Sport Twente betekend dit het volgende:
Alle trainingen en activiteiten van RST worden per direct voor tenminste 4 weken stopgezet m.i.v. 13 oktober 2020.

Uiteraard vinden wij dit heel erg vervelend, maar wij volgen als bestuur het beleid van de overheid.
Wij vragen om niet onderling af te spreken om in grote groepen te gaan trainen.
Als je samen wilt trainen doe dit dan in kleine groepen van maximaal 4 personen en houd 1,5 meter afstand!
Alleen samen krijgen we corona onder controle!
Let goed op jezelf en elkaar en blijf gezond.
Het bestuur van RST