Rekreatie Sport Twente heeft een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Dat is Erna Lankhorst. Je kunt bij Erna terecht met vragen over, en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag waardoor jij je onveilig voelt of iemand in jouw omgeving zich onveilig voelt, zoals pesten, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag of seksuele intimidatie. 

Als VCP-er neemt Erna een onafhankelijke plek in binnen de RST. Dat betekent dat ze niet verbonden is aan het bestuur of een andere commissie. Jouw verhaal komt alleen bij haar terecht en alleen met jouw toestemming zal zij zaken verder bekendmaken. Wel moet ze het bestuur op de hoogte brengen van alle meldingen die bij de VCP-er binnenkomen. Dit gebeurt in principe geanonimiseerd behalve wanneer er echt sprake is van strafbare feiten zoals diefstal of seksuele intimidatie. 

De VCP-er is er voor sporters, trainers, bestuur, vrijwilligers en toeschouwers en biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. Ze behandelt niet zelf inhoudelijk de klacht maar wijst je de weg, ze is op de hoogte van mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen of om vervolgstappen te kunnen nemen. Je kunt Erna bereiken per mail op: vertrouwenscontactpersoon@rekreatiesporttwente.nl

In ernstigere gevallen (met name seksuele intimidatie) kun je ook direct naar het meldpunt van NOC*NSF bellen. Dit vertrouwenspunt is op werkdagen tussen 8 uur en 20 uur bereikbaar via 0900 – 205 55 90 (gratis.)

Erna

Vertrouwens
contactpersoon